Fortsættelse af PR-arbejdet

Vi genoptager PR-arbejdet i Kvaglund Kirke

Vi har fået ansat en en præst, og glæder os til at fortsætte arbejdet med at målrette kommunikationen med vores mange målgrupper.

Vores PR-udvalg består af Jakob, Hanne, Gert, Helge og Lillian. Gert tager sig fortsat af de sociale medier, og opdatering af hjemmesiden. Hanne hjælper med både indhold og korrekturlæsning, Helge vil gerne læs korrektur, Jakob og Lillian er bindeledet mellem menighedsrådet og PR-udvalget, og vil tage sig af diverse opgaver i forbindelse med kommunikationen generelt.

Det første vi tager fat på er kirkens kommunikationsstrategi.

Reklamer

The Pearls Children’s Choir i Kvaglund Kirke

Vi havde besøg af The Pearls Children’s Choir i Kvaglund Kirke i foråret 2012. Det var meget talentfulde børn og voksne fra Uganda der deltog. Deres mission er at tjene penge til uddannelse af børn i Uganda.

Man gik hjem fra koncerten – med en oplevelse der har printet sig ind i hjertet.

Vi får del i Guds herlighed

Alt hvad Gud har skabt, længes efter at få del i den herlighed som hans børn engang skal få (Rom 8, 19) … Alt det skabte vil engang blive sat fri fra den håbløse slavetilværelse og få del i den herlige frihed som Guds børn skal opleve (Rom 8, 21) … Og vi ved at Gud kan få det bedste ud af alting, når det gælder dem, der elsker ham – dem, som han har besluttet at kalde. Han kender dem i forvejen, og han har bestemt, at de skal komme alting at ligne hans Søn, så Jesus kan være den første af mange søskende. Dem, Gud i forvejen har vedkendt sig, har han også kaldet. Og dem, han har kaldet, har han også frikendt, og dem, der er frikendt, får del i hans herlige og evige liv (Rom 8, 28-30)

Sociale medier i kommunikation med kirkens mange målgrupper

En netværksbaseret individualisme vokser frem

I den postmoderne tidsalder, er det enkelte menneske i centrum, og vi ser hvordan en netværksbaseret individualisme vokser frem som resultat af dette. Det er blevet essentielt for mennesket at indgå i meningsfulde netværk efterhånden som behovene opstå. Og med udviklingen af det interaktive web, også kaldet web 2.0, stiller internettet, gennem de sociale medier, en medieplatform til rådighed, der understøtter individuelle behov for at søge viden, kommunikere og skabe relationer.

Specielt glædeligt er det at opdage, at der kan ses paralleller mellem kirkens grundlæggende tanke om menigheden der i fællesskaber fungerer som lemmer på Jesu Kristi legeme, for at levendegøre det kristne budskab, og den moderne netværkstankegang der understøtter den netværksbaserede individualisme – med fokus på at skabe og vedligeholde relationer i interessefællesskaber. Det er typisk for disse interessefællesskaber, at der kobles til og fra efterhånden som behovene opstår. Og denne måde at fungere på bliver således den fremherskende form for socialisering i både sekulære og kirkelige sammenhænge.

Det peger i retning af, at kirken tilsvarende kan tænke de sociale medier ind i kirkens kommunikation med dens mange målgrupper, og at en veldesignet brug af sociale medier kan understøtte religionsmødet på nettet. Det betyder også, at kirken kan nå bredere ud; til både menighed, sogn, mennesker der normalt ikke benytter kirken, og vil formodentlig også række ud over sognegrænserne.

Kommunikationsstrategisk kan det være en fordel at tænke de mest anvendte medier som e-mail, FaceBook, YouTube og Google+ ind først.  Men også sociale medier som Twitter, Blog, FourSquare og PodCast kan modernisere kommunikation med kirkens mange målgrupper, og måske ad denne vej være med til at levendegøre Ordet til en meget større skare.

Kirkens kommunikation har behov for at følge med tiden, og kirken kan derfor vælge at bygge et net af sociale medier op omkring kirkens kommunikation med de enkelte fællesskaber og kirkens mange målgrupper som helhed, og kan ad denne vej hjælpe kirken til nå bredere ud; til både menighed, sogn og kirkefremmede, og den vil formodentlig også bryde sognegrænserne.

Kvaglund Kirkes nye logo

Layout og filosofien bag Kvaglund Kirkes nye logo

Efter at have afsluttet menighedens arbejde med kirkens vision, besluttede vi os for at få et logo, der afspejlede vores vision, som lyder:

”det er vores drøm, Kvaglund Kirke vil være et sted hvor stadig flere mennesker oplever livsforvandling i mødet med Gud”.

En vision der har ført os frem til følgende ’pay off’-linje; ”vi vil være et livsforvandlende fællesskab”.

Det vedhæftede logo er resultatet af dette arbejde. Symbolikken er righoldig, det hvide sejl er et symbol på at der må være vind i sejlene, når vi som kirke arbejder tredimensionelt i op-relationen til Gud, ind-relationen til menigheden og ud-dimension til sognet og andre der ønsker at være medlem af vores kirke, eller bare komme i vores kirke.

De tre blå former symboliserer både Jesu ord som levende vand og Helligånden som en vind, der bidrager til udvikling i Jesus Kristus. Disse tre blå former viser liv og dynamik, og peger alle ned under linjen der adskiller navnet Kvaglund Kirke fra vores ’pay of’- linje.

Resultatet af visionsarbejdet torsdag d. 11. februar 2010

Vi indledte aftenen med et foredrag som inspiration til visionsarbejdet. Slidshow findes på følgende link; 2010-02-11 Kvaglund Kirke Introduktion 1-visionsaften.

Efter foredraget blev deltagerne fordelt i grupper, hvor de fortalte om oplevelse de har haft i Kvaglund Kirke, der gjorde dem rigtig glade og fik dem til at ønske sig mere af samme slags.

Ud af disse historier kom mange værdier af bemærkelsesværdig høj standard, og som skal være med til at skabe grundlaget for næste visionsmøde. Et udsnit af de 5 gruppers arbejde ses i det efterfølgende:

Gruppe I

 • Kirken formidler livsforvandlende undervisning
 • Indbyrdes kærlighed gør fællesskabet i kvaglund kirke attraktiv
 • Kirken kan inspirere til godt hverdagsliv
 • Imødekommenhed er en forudsætning for kirkevækst

Gruppe II

 • Åbenhed for brugen af Helligåndens gaver
 • Menneskelig og åndelig vækst
 • Skabe rum for Guds nærvær
 • Fælles livsbekræftende oplevelser

Gruppe III

 • Helliggørelse gennem relation til Gud (op)
 • Omsorg for verden (ud)
 • Inkluderende fællesskab (ind)
 • Festlig gennem relation til andre kristne (ind)

Gruppe IV

 • Hjælpsomhed
 • Samarbejde
 • Omsorg – åndelig og menneskelig
 • Nærvær

Gruppe V

 • Imødekommenhed og hjælpsomhed
 • Intenst nærvær med Gud
 • Stiller tørsten efter levende vand
 • Pirrer nysgerrigheden efter at lære om Gud og de kristne mysterier

Der blev nævnt mange flere inspirerende oplevelser, der fortælle om de værdier Kvaglund Kirke har når den er bedst.

Velkommen til vores blog

Kære interesserede

Kvaglund Kirke har nedsat et PR-udvalg.

PR-udvalget arbejder under menighedsrådet med følgende opgaver:

 1. I samarbejde med Kvaglund Kirkes menighed udarbejder vi kirkens vision. Arbejdet startede maj 2009, og forventes afsluttet juni 2010
 2. Redesign af hjemmeside, forvente afsluttet medio 2010
 3. Udvikling af Kvaglund Kirkes kommunikation

Vi inviterer dig til at deltage, og glæder os til samarbejdet med dig om Kvaglund Kirkes Vision.

På udvalgets vejne

Lillian Wiese